9V快叉尿袋

請問市面上有無尿袋
係支持9V快叉?

本帖最後由 肥寶 於 2015-5-27 21:35 編輯

回覆 1# sailoralan


    Aukey, YZX

http://bbs.chongdiantou.com/foru ... tid=1714&ctid=1

http://bbs.chongdiantou.com/foru ... tid=1758&ctid=1

TOP

2隻都咁巨型, 我會等 Li-Po薄裝

TOP

快唔到幾多…
9v 出1.2A
5V出 2A

TOP

回覆 4# yoyo348
唔係喎,2小時內叉滿3000mAh
正常起碼三小時

TOP

9v 1.8A  ,用過話你知,絕對快過冇QC2.0

TOP

回覆 4# yoyo348


    充得快唔快唔一定係睇a數喎

TOP

回覆 7# fung147

9*1.2=10.8W
5*2 = 10W

其實都係差唔多

TOP

回覆  fung147

9*1.2=10.8W
5*2 = 10W

其實都係差唔多
chromechan 發表於 2015-5-27 23:10    正解…係計w...

TOP

9v 1.8A  ,用過話你知,絕對快過冇QC2.0
oagan 發表於 2015-5-27 22:32    小米4?

TOP