QCY藍芽耳機

有無Ching用過QCY藍芽耳機?
掂唔掂?

有無Ching用過QCY藍芽耳機?
掂唔掂?
sailoralan 發表於 2015-6-20 11:57

ching,"QCY藍芽耳機"=which品牌?

TOP

哩個“QCY”?http://www.qcymall.com/ 未聽過。。。
講清楚好wor CHing。。。

TOP

大陸qcy?用緊 qy7 qy8, 一百幾十算係咁。
聲靚?只可以講唔太差。
電都play 到四個鐘以上。返工放工聽歌1:45可以約用3日。

TOP

哩個“QCY”? 未聽過。。。
講清楚好wor CHing。。。
hk133 發表於 2015-6-20 13:35

係呢個

TOP

Q8 ok, not too bad!

TOP

J01,QY5都有,平價好用之選

TOP

係街見過 好鬼大舊 買其他品牌算

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

Q8 ok, not too bad!
test012345678 發表於 2015-6-20 17:19


夠唔夠大聲? 坑噪音點

TOP