LG v十 洛隻AKG 712pro 有版有眼 (唔好問我点觧点觧唔洛amp)

女磬好華麗  高音幾有空氣感  底音有但不深

部 v10 音質收哂,貨

只係享受ㄧ下音樂

吴攪咁多蚜

TOP

係,仲要平過zx2,係不及DAP,但收晒貨

TOP

等於幾銀嘅耳機AMP?

TOP

推712pro易推過隻hd800, d師兄咁睇得起V10

TOP

玩ED  虫来都係  自我感覺良好就oK   
插耳牛部v十 㑹自動去(高阻抗)當然有人话推唔好

TOP