NOTE5 VS V10 要選擇一部機

如題
邊部機好
經常WTS 玩COC 同幫女女影相

剛幫 友人 買了 行貨note5 (64gb) , 影相满意,可用支筆,畫在相片!

v10未用過,冇意見!

TOP

回覆 1# chun20077
建議GN5

TOP

回覆 1# chun20077
Note 5
2.5 D 好手感
有旗艦機的感覺
粒U又勁過808好多好多

TOP

一定係Note 5

TOP

除非64GB 唔夠用, 唔係我會揀NOTE5

TOP

手頭上 我2部機有晒 手感方面一定NOTE5 WIN
鬼叫女皇買NOTE5比我時 我又買左V10用

TOP

回覆 6# akitohk


    我部NOTE5是32GB

TOP

Note5
枝筆

TOP

v10影相

TOP