G4換小米5,係咪好傻呢??

本帖最後由 kiyoshi0 於 2016-4-16 20:51 編輯

好似好傻咁,用慣5.5機,想試試5.1既手感,想單手用。

不過米5衰在無得插卡

本帖最後由 laughing 於 2016-4-16 20:55 編輯

鍾意=吾傻
吾鍾意=傻

TOP

係真吾係,樓主like小米機

TOP

你傳果D 信息 分分鐘都寄一份backup俾中央先

TOP

好似好傻咁,用慣5.5機,想試試5.1既手感,想單手用。
不過米5衰在無得插卡

TOP

使咩問, 有錢咪任性下去馬啦, 到時是但放返一部

TOP

g4 換g5先傻

TOP

好似好傻咁,用慣5.5機,想試試5.1既手感,想單手用。

不過米5衰在無得插卡 ...
kiyoshi0 發表於 2016-4-16 19:35
唔傻既  但係你買小米5 就要食抄價 一係等遲D 先換

TOP

無咩問題,我由iPhone 6plus 轉 6s、單手用好爽

TOP

SUPPORT , 值得一試.

TOP