V10水貨和行貨有分別嗎?

行水相差$1000,水行是否後行?通訊格式是否一樣?

睇下有無雙卡咪知係咪港水。

TOP

回覆 2# [email protected]


    問過台灣版,係雙卡,但係咪跟港板一樣?除Rom和保用外?

TOP

回覆  [email protected]


    問過台灣版,係雙卡,但係咪跟港板一樣?除Rom和保用外? ...
kkfon 發表於 2016-4-23 16:48


請問台灣版可用 volte 嗎?

TOP

回覆 4# lsh3404
應該唔得

TOP

回覆 4# lsh3404


    不可以

TOP

回覆 5# cpk


  thx !!!

TOP

回覆 6# gn00235434


  thx v. much ~

TOP

回覆 8# lsh3404


    Volte 重要嗎?

TOP

回覆 9# kkfon

因我現時正用G3台版,行緊csl. 4G,用唔到volte ...
只知於VoLTE覆蓋範圍下進行話音通話時,數據仍是用4G,
不用先落3G通話,完畢後再重上4G上網 ...
但實際使用上有何分別,這個我也不太清楚 ...

TOP