LG G5 終跌破 $3000 大關


新台灣水貨即台水 (H850) 已低見 $2,980
如果以2手7折計, 即係2K到就買到, 買部比老豆心聽收音機都唔錯WO

disappointed G5 design!

TOP

但買水機真係無問題????

TOP

雖然我用開LG,但唔好意思都要講,G5個樣唔係我杯茶

TOP