v8 vs P9 plus

想出部映相好的機.,
我唔打機, 只上網映相,
兩者映相差別大嗎?
v8 高配 水貨$3480
p9 + 港行$4280

買邊部好?

想出部映相好的機.,
我唔打機, 只上網映相,
兩者映相差別大嗎?
v8 高配 水貨$3480
p9 + 港行$4280

買邊部 ...
dreye 發表於 2016-7-19 17:58

p9+啦緊係,起碼有奶加持,上國內網睇過d相,兩者硬件一樣,只係色水方面有奶既加工,點睇都好過v8,華為真係好懶,cut左奶就無自家執下個算法。

TOP