g4之後note 7,完全唔明韓國制造點解可以做宣傳賣點

之前見到g5寫住韓國制造,係佢既其中一個賣點
事實上,韓國過去十幾年都係搵中國代工多,韓國人都無日本人對品質嚴謹既要求,韓國制造根本某程度上同人講你係野學大學畢業,究竟係代理商白痴定普遍香港人係愚民?

可能佢覺得,只要佢唔係中國做,就已經係賣點呢,哈哈

TOP

就算而家好多日本製造 (=日本組裝) 都唔係賣點, 更何況泡菜仔.

唔係太多 MIJ 的野甪自家零件, 好多時只係用大陸仔野. 反而有 d 中小架仔廠造特別產品, 可能用多 d 日本零件.

核心零件生產地重要過成品組裝地, 有幾多人明

TOP