Lenovo K920 估唔到仲有野玩

仲有7.1玩
一個字---快
四個字---快到無論
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

CM rom

TOP

我以前都有用過呢部機
cm係好,但一直有各種小問題
相信7要有排先完善到

TOP

相關文章