iPhone5底板 砌出假iPhone5s 先達店東賴上下左右舖供貨

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

而家真係三權合一,咁都只係罰錢唔駛坐監

TOP

而家真係三權合一,咁都只係罰錢唔駛坐監
setcalvin2 發表於 2015-2-6 10:48店員判左咋
店東未判呀ching

TOP

店員判左咋
店東未判呀ching
cal 發表於 2015-2-6 10:57


呢位 CH 肯定平時小睇新聞, 唔知法官判刑如何, 我估 99.99% 罰錢加守行為了事, 賣假電話點都唔大罪過非法佔領中環, 衝擊立法會或向官員擲雞蛋, 使鬼坐監呀

TOP

呢位 CH 肯定平時小睇新聞, 唔知法官判刑如何, 我估 99.99% 罰錢加守行為了事, 賣假電話點都唔大罪過非法 ...
aleck_choi 發表於 2015-2-6 11:05


有案底喎

TOP

有案底喎
cal 發表於 2015-2-6 11:27


好多所謂民運人士都有案底架喇, 你有無見D 法官點判刑

TOP

好多所謂民運人士都有案底架喇, 你有無見D 法官點判刑
aleck_choi 發表於 2015-2-6 11:31


o..... sad

TOP

如果知道無指紋功能又點會係「唔小心」入咗假貨,擺明講大話

TOP

如果知道無指紋功能又點會係「唔小心」入咗假貨,擺明講大話
wokin 發表於 2015-2-6 11:41    心知肚明

TOP

店員稱該電話無指紋辨認身份功能

如果不知道是假的,怎麼知道無指紋識別,講大話!!!!

TOP