5S電量問題

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

只要你部電話經常發生發熱就會用得好快,
發熱越少就越好

TOP

iPhone5S出廠電量約1560mAh
而家我部機用左差不多2年得返1400mAh,應該唔係太差,但用電好似倒水,唔知點解 ...
早餐A 發表於 2015-9-23 23:05


點樣倒水法???
有沒試過關哂所有野, 係咪一樣情況??

TOP

回覆 1# 早餐A


我同你差唔多情況.不過無睇過仲有幾多電.但係就會出現剩翻到14%-16%電量就會顯示無電關機.差電開翻機顯示有20%電...睇來要買電來換

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

可以由70%一下跌到30%
19%自動關機
早餐A 發表於 2015-9-24 13:21


有沒dfu mode???
或者試下用哂舊電, 然後從新充電去100%...

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

iPhone5S出廠電量約1560mAh
而家我部機用左差不多2年得返1400mAh,應該唔係太差,但用電好似倒水,唔知點解 ...
早餐A 發表於 2015-9-23 23:05    iOS 9 唔見咗可以睇倒邊個 apps 食幾多電果頁嘅?

TOP

19%都自動關機了
早餐A 發表於 2015-9-24 13:26


所以咪話要入dfu重裝...

TOP

iOS 9 唔見咗可以睇倒邊個 apps 食幾多電果頁嘅?
TimCook 發表於 2015-9-24 13:44


有呀..抽左出黎...係setting>battery

TOP