iPhone 6s後面鏡頭入塵

之前第一部後面鏡頭有一粒好明顯既塵
已經安排左退貨
點知新買既第二部又係有粒塵
雖然無第一部咁明顯
但都有點礙眼
依家考慮緊退唔退
想問下大家有冇同一情況?

本帖最後由 cyberx131 於 2015-11-5 21:18 編輯

吾係鄭州貸 去過鄭州你就知

6s吾好賣 大陸抄左吾少人

TOP

退啦無理由幾千蚊買部有缺陷嘅機

TOP

退啦無理由幾千蚊買部有缺陷嘅機
dee30 發表於 2015-11-5 21:20    iphone 自從 SJ 死左  無完美機  而家生果眼中只有錢 質量一年不如一年 驚越換越衰 自尋煩惱

TOP

退啦...唔洗錢.

TOP

Tim cook 眼中只有錢同男人

TOP

iphone 自從 SJ 死左  無完美機  而家生果眼中只有錢 質量一年不如一年 驚越換越衰 自尋煩惱 ...
cyberx131 發表於 2015-11-5 23:13


就算以前SJ未死,都係無完美機!新開盒3GS,條銀邊有花痕,都無得換!

TOP

iphone 自從 SJ 死左  無完美機  而家生果眼中只有錢 質量一年不如一年 驚越換越衰 自尋煩惱 ...
cyberx131 發表於 2015-11-5 23:13


越整越濫
係咁賣廣告

TOP

退~比我就一定退!

TOP

回覆 1# jeffhsieh


    退啦師兄,幾千錢元係要部優質貨.
IPHONE我未試過, 之前有部AN機前鏡有粒塵無理到啦,用左半年,
成個前鏡都係塵......

TOP