google粵語輸入法自動轉簡體?

是這樣的
小弟用開google輸入法---速成打字
成日打打下字 會突然由繁體轉左做簡體
想問一下系bug 定有咩快捷鍵按左會自動轉
次次都要打打下字
入輸入法設定度轉返繁體字好煩

回復 1 #find72

輸入字元後,選字時按右手邊向下箭嘴,左下角會顯示繁簡轉換按鈕。

via Nubia Z7 Max

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回復 find72

輸入字元後,選字時按右手邊向下箭嘴,左下角會顯示繁簡轉換按鈕。

via Nubia Z7 Max ...
SiuGat 發表於 2016-9-18 23:46


    原来如此
又學到野
怪唔知得久唔久會自己轉
看來是自己唔小心按錯都唔知

TOP

回復 find72

輸入字元後,選字時按右手邊向下箭嘴,左下角會顯示繁簡轉換按鈕。

via Nubia Z7 Max ...
SiuGat 發表於 2016-9-18 23:46

原來有個咁既制,真係唔講都唔知。
我只係知如果係pad用,kb上直頭已有一格選繁簡,電話的話真係唔知有。
thx,又學多樣野。

TOP