LG G4 雙卡港版 h818n 可以root 嗎?

之前root 死左,拎左去救,救完變左 6.0
想root 左佢停左兩粒u, 周圍搵都冇方法

求師兄解救
T.T

之前root 死左,拎左去救,救完變左 6.0
想root 左佢停左兩粒u, 周圍搵都冇方法

求師兄解救
T.T ...
koffai 發表於 2017-3-13 21:57


重搞來做乜呢, 親重work賣左冇眼屍乾淨盲, 冇謂浪費精神

TOP

L豬用家 精神可嘉

TOP