12V轉5V……

近期死咗唔少Switch,結果就堆咗唔少12V火牛係度。
但係啲火牛嘅A數,全部都唔係好高,無記錯好似係12V0.5A左右。

唔想就咁擺啲牛牛係度,唸住整返粒
http://detail.tmall.com/item.htm ... &id=40123756555
嚟轉5V,用嚟幫手機叉電。

但係以12V0.5A嘅牛嚟講,係咪轉完5V,個A數輸出都唔係好高呢?
12*0.5*0.9/5=1.08,即係最多都只係有1A左右?

大約係1a

TOP

回覆 1# mdws2002

搞多塊板由12V轉5V,不但浪費電力,仲產生更多電子垃圾。

TOP

12V current 太低

TOP

回覆  mdws2002

搞多塊板由12V轉5V,不但浪費電力,仲產生更多電子垃圾。
ckshum 發表於 2015-2-16 10:44塊板唔算貴,搞完可以用嚟叉下手機嘛…………
唔係啲牛牛放係度又無用。

TOP

12V current 太低
saiohbaby 發表於 2015-2-16 10:49


http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=37620906181
如果呢啲款,係咪如果有啲舊嘅Notebook牛,插落去呢啲會好用好多呢?

TOP

如果呢啲款,係咪如果有啲舊嘅Notebook牛,插落去呢啲會好用好多呢?
mdws2002 發表於 2015-2-16 11:11我會買呢隻:
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=g22k8oaa42b

TOP

我會買呢隻:
saiohbaby 發表於 2015-2-16 17:07


師兄呢隻貴上唔少喎………

TOP

近期死咗唔少Switch,結果就堆咗唔少12V火牛係度。
但係啲火牛嘅A數,全部都唔係好高,無記錯好似係12V0.5A ...
mdws2002 發表於 2015-2-16 09:14


跟你一樣  

我會 12V 轉 5V
再加個叉座充 18650 鋰電, 兩三組夾埋搞平衡充  

轉 3V 亦可以傻充 1.2V NiMH 電

直接叉手機就無謂啦, 驚得不償失  

TOP

最好用二級降壓…先12v to 8v 再8v to 5v

要兩張你個圖的版

TOP