HP B110A 打印機不能打印(已解決)

本帖最後由 STRANGER 於 2015-4-22 22:57 編輯

屋企部HP B110A 打印機不能打印,一直用開代用墨,最近加完墨就不能打印,一開機就話供墨系統有問題,要熄機再開,再開機顯示出部機係用代用墨,要再按OK先返回正常畫面,但係一去打印右會話供墨系統有問題,不能打印,請問有無師兄遇過同樣情況,買返原裝墨盒係咪可以解決?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

唔熟hp。。。
有無賣代墨比你舖頭電話? 問下佢先。
平機墨盒貴過部機,唔值得買。。。除非係墨盒大少少型號。

TOP

回覆 2# neofung
有無賣代墨比你舖頭電話? 問下佢先

問左賣代墨比你舖頭都係解決唔到,其實唔係第一次用,以加過幾次墨,今次突然用唔到
平機墨盒貴過部機,唔值得買

係呀,原裝墨盒真係貴過部機,所以怕買完原裝墨盒都係用唔到

TOP

你 search 吓個 error code,
HP 好似有教點 fix.
如果冇記錯, 好似抹下個噴墨匣就得.

TOP

回覆 4# alexn

抹下噴墨匣,再安返,就話黑色墨盒無安(其實安左),後來換左個代用黑色墨盒,咁就攪掂,估計係原裝墨黑色盒晶片壞左.

TOP

bad contact 多,試過,用酒精抹吓墨盒果啲金手指可解決

TOP