DIY改 mirco usb cable

本身條原裝三叔note 2 線撞咩左,
見自己有好多原裝cat 5,剪條黎DIY改裝
焊完data,充電都無問題附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

試充電器
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

LAN線最大可以過到幾多A呢?

TOP