legrand 機械時間制慢了十二小時

公司有隻Legrand 機械時間制, 之前一切正常, 六月尾突然慢了十二小時, 其間應沒停電的...
咁校反岩時間再用,今日佢又慢了十二小時, 其間應沒停電的.....因同一間房內有另一隻時間制正常的

有無師兄知點解? 怎解決

轉用電子果D得唔得

TOP

機械有機會立油,另外供電(電容)變了值.

TOP

回覆 2# sailoralan


唔得, 駁了冷氣

TOP

回覆 3# yhcheng28

即換得

TOP

回覆 1# ae861

機械問題機械解決,要拆開timer殼抹油,睇下有無塑膠齒輪中間爆裂或斷齒等。(假設驅動馬達係AC式)
如個馬達係電子式(好似D電子鐘咁有晶體振子、COB及電容等)可能要測測驅動電路。
當然最簡單解決方法都係新買一個。

TOP