Bosch GSB 10,8-2-LI Professional

今日行鴨記見到 Bosch GSB 10,8-2-LI 最平$1,080.
請問去新塡地街仲唔會平D?
仲有,佢係唔係可以用到依種螺絲批頭?

新塡地街仲會平DD,其實任何螺絲批咀都可以用到。

TOP

可以的

TOP