KENWOOD压力煲拆解

本帖最後由 kswong8d 於 2016-1-1 16:01 編輯

老婆煲豆漿,忘記裝上煲蓋膠圈,結果搞到跳水氣制,驗查個煲入面濕晒!有几大獲睇圖就知,
打開原來日本品牌,中國制做都唔錯,比之前淘寶貨原全兩回事,電線有線耳,有水線,有雲母絕緣体,樣樣跟足,令我唔捨得送佢去堆填區,一於大拆解,進行大清潔。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊