Livoxx 力x 輕觸開關疑難

剛剛自己安裝了一對3路雙開,分別控制:
1. 兩條6尺12V燈帶(用開關電源)
2. 兩盞R7S 220V 10w 燈
3. 一組5盞Philip 6.5W LED 燈

各自雙路開關是正常的,同時開1及2也沒有問題。
但當開了1或2,再開3就自己reset, 3路燈會自己熄晒。其間沒有跳制。

請問各位那裡出了問題呢?我相信應該冇過載,但作為普通DIY人事,我己技窮,沒有能力解決。
各位可否指點一下迷津呢。吾該晒。

好似擺左區,板主可否幫忙擺出DIY板呢。謝謝。

TOP

本帖最後由 別問我是誰 於 2016-10-10 19:18 編輯
剛剛自己安裝了一對3路雙開

再開3就自己reset, 3路燈會自己熄晒
bruiser 發表於 2016-10-10 18:30

一對   是否兩個 

3路雙開 是否類似以下三位制 再開3就自己reset  reset 是否重新啟動 

3路燈會自己熄晒 上面又話reset呢句又話熄 咁係重啟定熄哂 

你要清楚影幅駁好線既制嚟睇吓

TOP

一對   是否兩個 ----> 是,因為是二路開關

3路雙開 是否類似以下三位制 ----> 是,類似以下三位制再開3就自己reset  reset 是否重新啟動  ---->相信係重新啟動,因為要等一陣d制先可再開

3路燈會自己熄晒 上面又話reset呢句又話熄 咁係重啟定熄哂 ----> reset 係我估計個制嘅狀態,自己熄係個制嘅反應。

你要清楚影幅駁好線既制嚟睇吓。----->sorry d制係我難醒幫媽咪換的,目的想佢地可以用遙控器控制D燈,要遲下再上去先影到。宜家叫佢地被免上謝述情況用住先。

TOP

一對   是否兩個 ----> 是,因為是二路開關

3路雙開 是否類似以下三位制 ----> 是,類似以下三位制

...
bruiser 發表於 2016-10-10 19:34

初步估計 係駁錯線

下次有圖 (主要睇你點駁) 順便貼埋你個制既網址睇睇咩款 咁就最好

TOP