Surface 3 不能對應 Qualcomm QC2.0 牛

不能對應都唔緊要, 最多咪諗住叉慢D
點知插入去, Surface 3 顯示 (Not Charging)
插左1個小時都無郁過
莫非出門要帶多隻牛?

(由 HKEPC Android 手機版 發出)

你係咪用原裝線
我之前試過 b字牌線 吉+其他牛 會出唔足,之後用番 原裝線 就食得足 其他牛既2.4a

TOP

你係咪用原裝線
我之前試過 b字牌線 吉+其他牛 會出唔足,之後用番 原裝線 就食得足 其他牛既2.4a ...
rfdingo 發表於 2015-8-21 15:22


試過好多條線 (包括原廠個條)
響 QC 2.0 火牛只能供電不能充電
叉我部 LG G4 就無問題,用到 QC
但係真係好奇怪係都唔叉電
我插去電腦個 USB 2.0 @ 500ma 都識得叉

TOP

有無試過搵d short左data既usb線去試?
(但short左data既usb線充支援qc2.0既手機會出唔到9v/12v)

TOP