windows 10 home 轉語言

有冇得搞..唔想重裝

如果選其他語言顯示不支持下載
即代表係單語言版
唔想CLEAN INSTALL
就只有俾錢買KEY

TOP

如果選其他語言顯示不支持下載
即代表係單語言版
唔想CLEAN INSTALL
就只有俾錢買KEY ...
tata211 發表於 2015-9-9 10:44


我有Pro 版既key.. 係咪可以用係home edition?

TOP

我有Pro 版既key.. 係咪可以用係home edition?
133954202 發表於 2015-9-9 11:54當然可以
會升級為WIN10 PRO版
咁樣想下載咩語版都得

但用係國產山寨平板會唔會浪費左D?

TOP

當然可以
會升級為WIN10 PRO版
咁樣想下載咩語版都得

但用係國產山寨平板會唔會浪費左D? ...
tata211 發表於 2015-9-9 11:55


咁又唔會好哂既

TOP

其實重裝一次家用版咪轉到

TOP