onda v820w 畫面出現白印

最近發覺用用下,用得十幾二十分鐘後,畫面同一位置會出現一條手指粗的白印,但熄機幾分鐘後又會慢慢消失,想請問一下,這是否正常現象,要不要拿去整呢,謝謝

我部依家都咁, 我懷疑係有濕氣入左Mon問題, 呢排潮濕, 部機用耐熱左, 水氣就走出黎....

TOP