iR入錯名

名入左屋企人,ID No.入左自己,請問有冇辦法改?

冇得改

TOP

入蘋果server改到就有得拎
否則.........

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

上年個名唔完全一樣會俾藍精靈話 (要跪求), 今年個名唔跟證件都冇事, 可能佢地都知冇水位都費事咁串

TOP

上年我記得開ACC果時按錯,N>M ,到攞機先知,排左我2次加跪求先攞得

TOP