iPhone7 plus 上台,邊個台好d?

我個號碼10月中就黎到期,唔知上3, CSL, CMHK 好d?
邊個收得好?

有無師兄可以pm我?

TOP

自己出部機
之後再揀個台最好
出面既海鮮價來講
我覺得衛X最抵
如果上台出機,相比就咁上台兩年既月費
大約會貴千幾蚊
你可以計吓

TOP