AOS 出貨同實際收貨時間

請問喺AOS買iPhone 寫嘅出貨日期係咪唔代表件貨派到我手上嘅日期?

你預有3日左右差別就差不多

TOP

蝕3日

TOP

請問喺AOS買iPhone 寫嘅出貨日期係咪唔代表件貨派到我手上嘅日期?
indigo 發表於 2016-11-5 22:47


“出貨”

TOP