Asustor AS-204T查詢

唔知有冇師兄用過 Asustor,對這個品牌的評價係點。SETUP 上困難嗎? 對新手來講容易上手嗎?
對比其它大品牌Q字頭和S字頭,速度上會不會有好大相差。OS穩定度嗎?
手機Apps 上流暢嗎(IOS AND ANDROID)同SETUP 容易嗎?

速度同OS穩定唔覺大問題
APP應該差過Q同S, 仲係好初級
而家好似無乜原因買佢, 要HDMI買Q好過

TOP