4-5Bay NAS已經有,其實會唔會有6Bay NAS 呢?

4-5Bay NAS已經有,其實會唔會有6Bay NAS 呢?

係無市場所以唔出?

本帖最後由 marcolee1314 於 2016-1-8 17:47 編輯
4-5Bay NAS已經有,其實會唔會有6Bay NAS 呢?

係無市場所以唔出?
dickson_chan 發表於 2016-1-8 17:36有市場架,米王

TOP

樓主身處平行時空?

TOP

S就好似冇
Q竟大把
但買得6既人多數直上8

TOP

回覆 4# 金比
多選擇d囉Q仔就

TOP