synology transmission 問題

岩岩試裝左transmission

不過發現搵中子好耐同埋等好耐先開始.....

開始左個速度都係慢......同埋會冇啦啦會自動 X 停左

有冇師兄知道呢個咩問題嗎?

什麼型號

TOP

本帖最後由 vialli 於 2017-2-15 12:05 編輯
同埋等好耐先開始.....
口o口 發表於 2017-2-14 21:36


預設需要寫碟保留硬碟空間,然後才開始下載,OK?

TOP

預設需要寫碟保留硬碟空間,然後才開始下載,OK?
vialli 發表於 2017-2-15 12:04    好似見到得4MB.....

TOP