[Windows 10] Windows 10可否裝返xp速成?

Windows 10可否裝返xp速成?

本帖最後由 palmtree 於 2015-8-15 11:45 編輯

windwos 10 速成 終回正路
windows 10.jpg

TOP

回覆 2# palmtree


    可否試下打:(小學了)
但免按1字,
看看可否打到(學字)
謝謝.

TOP

回覆  palmtree


    可否試下打:(小學了)
但免按1字,
看看可否打到(學字)
謝謝. ...
skycheng 發表於 2015-8-15 12:15


請問有沒有可以回答我這個問題?
謝謝.

TOP

請問有沒有可以回答我這個問題?
謝謝.
skycheng 發表於 2015-8-16 10:09

pls look
WIN10.jpg

TOP

本帖最後由 skycheng 於 2015-8-16 15:34 編輯

回覆 5# palmtree
我不是指關聯字,
而是想知WIN10速成, 可否連續打?
是否可以免按1字, 可以出到第1個字呢?
例如打:大同中
例如打:我想中國找人追債.
例如打:香港我家.
例如打:黨灰
例如打:我超級市場搵朋友

因為xp速成可以免按1字, 可以出到第1個字,
所以我想知WIN10速成, 可否連續打?

TOP

同問,我主要用黎查字根,無左會好唔方便

TOP

有冇朋友可以答到我既問題?

TOP

可以但例如學字,要打完hd後要按空白兩次先有...
或者參考這個
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2016379

TOP

而是想知WIN10速成, 可否連續打?
是否可以免按1字, 可以出到第1個字呢?

TOP