[Windows 10] Windows 10 速成疑問

想知WIN10速成, 可否連續打?
是否可以免按1字, 可以出到第1個字呢?
例如打:大同中
例如打:我想中國找人追債.
例如打:香港我家.
例如打:黨灰
例如打:我超級市場搵朋友

因為xp速成可以免按1字, 可以出到第1個字,
所以我想知WIN10速成, 可否連續打?

回覆 1# skycheng


WIN10速成可以連續打

TOP