[Windows 10] WIN 10 遊戲中打字選字問題

請問有何解決方法?定已有PATCH解決左...
之前UP左上去因呢個問題DOWN番落8.1

新增英文鍵盤做預設

TOP

想請問下樓主遇到係乜野問題? 因為我都要成日打中文字, 如果win10打中文有問題我就唔升住...
題外話, 我係公司起咗部win10試吓打中文. 選字的確會出9個半, 但係最後果個其實係下一頁嘅第一個, 所以又唔係咁大影響. 另外有人話唔可以按space bar出字, 我試過, 又得喎. 所以想了解下樓主遇到乜野問題

TOP

試過用WIN10玩瑪奇,用速成選字錯誤有問題,裝返WIN7好正常

TOP