[Windows 10] Windows 10微軟速成 選字表無選項,有無辨法改到大細?

如題,最近先由W7升上W10,一打字就發現個選字表好細

W7可以係選項度改選字表大細,但係W10就得"移除",上網睇到人地有得揀"選項"同"移除"

請問點先可以揀"選項",如果無既話仲有無咩方法可以整大個選字表...

我裝yahoo key 用算。 。。。

TOP