[Windows 10] win10 複製唔到PROFILE出黎

佢 複製到個制 點LOGIN其他ACC都唔會禁到
直接抄又有好多小問題

仲有我用MDT黎CLONE WIN10
CLONE完個出黎 輸入法設置還原番得一隻
有冇方法攪攪