[Windows 10] windows10 INSIDER更新後CHROME問題

更新左之後CHROME好似怪怪地,安裝或刪除插件既確認視窗都消失左,移除CHROME重裝後示一樣.
有冇人有同樣問題?