hdmi to 三色線轉換器一問

我朋友屋企部電視機已掛墻多年。不幸ge喺所有hdmi ports都喺喺電視機後面,但佢當年電視掛墻嗰陣佢冇拉定線,佢依家想用機側ge三色線(紅白黃)port駁ps4。請問有冇hdmi to 三色線轉換器介紹吓?thx~

can  anyone help? Thx~

TOP

https://world.tmall.com/item/451 ... s=122216547:3614136
出來畫質吾多得(如用1080電視看VCD一樣)
不如拆出來加明線CABLE 好過

TOP

TOP