PLAYER $3000

PORTABLE PLAYER $3000, 邊部最正?

當 LG V10 遇上K3003...
有冇人用LG V10當DAP, 聽說 V10 在直推 K3003之下, 其音質效果已經非常...

TOP

用緊asg 2.5 都想知買邊隻player好

TOP

請問呢2款LG V10有咩分別?

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

請問呢2款LG V10有咩分別?
孤寂使者 發表於 2016-11-1 22:05


一部水貨 一部行貨
睇埋v20喇用耐左就會發現808有d唔夠用架

TOP

一部水貨 一部行貨
睇埋v20喇用耐左就會發現808有d唔夠用架
clementpang 發表於 2016-11-2 12:00    V20太貴了,V10水貨好抵

TOP

好難有最好

TOP

回復 1 #孤寂使者

要樣定音質先?用3000蚊買v10不如唔好買。。。浪費金錢

via HKEPC Reader for Android

TOP

都係果句,出去試

via HKEPC Reader for Android

TOP

加多小小買隻AK100II啦

TOP