[matlab]如何顯示數張小圖在圖片上

例如imshow左張大圖片係
之後我有幾張縮圖想係同1個figure 大圖的右手邊打直show幾張
應該點樣寫法?

"subplot" command.

TOP