usb type C 轉接器

各位有冇淘過usb type C 轉接器。因為得1條線, 唔想日日帶返公司又帶返屋企。

想用以前的叉線加轉接器變 type C.

唔知有冇推介?

褔仁商場,唔記得係$9定係$19個

TOP

HK$15 在SSP買了個轉插(寫原庒). 駁落原庒V10差機及線差電時. 轉插同V10線個
頭差電時會發熱.我已經無用.

TOP

小x USB Type-c 轉接頭
HK$ 15

TOP

HK$15 在SSP買了個轉插(寫原庒). 駁落原庒V10差機及線差電時. 轉插同V10線個
頭差電時會發熱.我已經無用. ...
joe2003 發表於 2016-10-31 19:33    原本條線唔發熱?

TOP

小x USB Type-c 轉接頭
HK$ 15
bananafung 發表於 2016-10-31 19:36


    師兄有冇用緊?

TOP

去執笠店,幾蚊粒

TOP

Better buy type c cable

TOP

岩岩買左呢隻,4.5人仔一粒,買二送一,試過用移動充電都ok

TOP

ssp執笠檔幾蚊雞,留意係充電only

TOP