Hemat 卡收到段短信。麻烦版友帮忙解释下

我已用Google 翻译做咗啲功课但仲唔係好明。

省錢:好消息,介紹朋友來移動,以節省預付SIM卡,您的朋友可以享受50%的折扣,在一定HP智能安卓(續)
(續)4個月完成封裝98美元服務互聯網數據自助餐,HNY245美元!讓我們把你的朋友拜訪移動電話直銷中心(續)
(續)在銅鑼灣或荃灣SKRG。推廣到31 Mei'15。條款及條件適用。有關詳情Hbgi 28513456。 EN / UN:179 179

試下轉英文

TOP

我估又係一次過俾 $245 開通5個月 $98無限上網

TOP

試下用bing翻譯

TOP

段嘢好似無(五個月)哩嘢。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

試多幾次可能會有驚喜!

TOP

我已用Google 翻译做咗啲功课但仲唔係好明。

省錢:好消息,介紹朋友來移動,以節省預付SIM卡,您的朋友可 ...
jetflyer 發表於 2015-3-21 10:24    可能要打過去問下先知

TOP

用緊98套餐,尋晚試左加8蚊,而家仲未跌反落去
IMG_2015032124639.jpg
2015-3-21 12:47
IMG_2015032114804.jpg
2015-3-21 12:47

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP