c台cat9事件後續

http://m.eprice.com.hk/mobile/talk/3145/201755/
全線華為化,五千基站減至三千,但聲稱各基站覆蓋多五成
另外同上次c6一樣,冇手機試,因現有手機軟體冇法支援c9,只支援c6