K K card, 負數照扣2.5, 用多個月

上次提過 "我張 7月28 開ge KK, 應該 10月26 完。 突然醒我$5, 夠用埋 11月 同 12月。個到期日由10月延長到出年1月30 添。(用足5個月) "

之前講多咗電話,由$0 變 -$1.29!  

12月25, -$3.79, 送多 200分鐘我用。

速度3.6定7.2。如果98蚊plan?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我用完 2G data 後無再增值,無再開 data,  唔知速度有無變。

現在只享受免費200分鐘電話,

希望再送$5俾我,+$ 就 MNP 去 Kabayan.

TOP