3g手指( 中移vs hemat )

之前用緊hemat 係K3765同另E3351,當3G用都冇問題,但今日試下用自己電話果張中移384限速sim,兩隻手指都上吾到?

有冇師兄知点解?

未SET APN
未解鎖

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

k3765 用到 cmhk wor
利申:儲值卡3glite 用家

TOP