179179 hotline真係咁難打通?

本帖最後由 btkuang 於 2016-10-31 20:07 編輯

等咗成個鐘都未通.....

更正: 等咗成個鐘都未有人聽.....

找部2g 機 一分鐘內會通

TOP

回覆 2# 小伙子


    搵人聽同2G機有關?

TOP