384kbps有幾慢?

我都唔會睇串流的video, 又不打機,只係串流聽歌同上網, 影響會唔會好大?

了無虛幻 心如明鏡

上網多圖也好慢

TOP

串流聽歌有時都窒

TOP

慢到跟本 後悔貪平

TOP

自己試下咪知
係router set限速, 再做返平時既野

384kb = 48kB , 唔好set錯

TOP

我都唔會睇串流的video, 又不打機,只係串流聽歌同上網, 影響會唔會好大?

了無虛幻 心如明鏡 ...
聖人 發表於 2017-2-18 18:11


聽歌唔得,上網就文字模式會比較順暢,多圖要等。人人耐性感覺都唔同,最好係自己試下。

TOP

當個台有手鬆,去到7xx k 的時候,聽spotify 免費版,選高品質,完全沒有問題。

而睇mytv app都睇到直播的,畫質好似係選自動。

但限到128k,真係收得工。

TOP

聽歌可以,128kb

TOP

[爛GAG]樓主買張「上網痛」或「十驚皇」試下就搞掂,因為一開卡如果行係衰運上黎可能有384kbps。[/爛GAG]

TOP

自己試下咪知
係router set限速, 再做返平時既野

384kb = 48kB , 唔好set錯
cck5270 發表於 2017-2-18 07:44 PM

電話上面有冇得set?

了無虛幻 心如明鏡

TOP