PCCW $48儲值卡一次5張 (29/11 End)


一次過買了廿張 for apple IR, 未開的2016年9月才到期,  最後一個ID 今天已用完, 所以賣, 原價25買


a. 物品名稱 --- PCCW 儲值卡48蚊儲值卡, 4張全新未開封, 一張上星期開過仲有34蚊但未中過Apple IR
b. 數量 --- 共5張一起賣
c. 即食價 --- $90
d. 保養期 --- N/A
e . 交收方式/地點 --- 周一至周五, 港島線中環站 下線至油塘MTR, 時間可約)
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

請問個四張既最後啟用日期幾時?
如果今日七時半香港站交收可以嗎?

TOP

請問個四張既最後啟用日期幾時?
如果今日七時半香港站交收可以嗎?
timothychu 發表於 2014-11-25 17:40    hi , 四張未開的, 最後啓用日是2016年9月30日,   我明天6-7:00 才可香港站

TOP

Ok. Eat.
明天 26 Nov 7PM 香港站.
請看 PM.

TOP