[顯示卡] [FS]全新 MSI R9 270 2GB / HIS R9 290 4GB iceQx2 [22-12-2014] END#1
全新MSI微星 DI-R9270G2 R9 270 GAMING 2G GDDR5 2xDVI/HDMI/DP PCI-E超頻版 顯示卡
即食$1050

#2
全新MSI微星 DI-R9270G2 R9 270 GAMING 2G GDDR5 2xDVI/HDMI/DP PCI-E超頻版 顯示卡
即食$1050

#3
全新MSI微星 DI-R9270G2 R9 270 GAMING 2G GDDR5 2xDVI/HDMI/DP PCI-E超頻版 顯示卡
2張
即食$2000

#4
全新HIS R9 290 ICEQX2 4GB
PART NO. H290QM4GD

即食$2000

開過盒,未開過袋,保未上過機私保7日,過左7日請自行搵代理
限灣仔MTR / 黃大仙交收
多食優先

我朋友之前買黎掘礦,買多左。現平放。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

# 1,2,3,都是礦卡嗎?

TOP

item#1 EAT

TOP