18W LED 燈膽, 點鈔機 完 26/12

本帖最後由 dulik 於 2014-12-21 23:48 編輯

[1] 18火,  LED燈膽, 220V, 黃光
全新
E27, 螺絲頭, 即係最普通的螺絲頭
有18粒LEW, 不需連接火牛, 真接扭上家中螺絲頭燈膽位就可
100元即食
私保三日, 不包人為損壞

[2] 可鑑別人仔真假
注意按鈕有一點破損, 工作正常
預置固定點鈔量由100張起, 即係放幾百張鈔票入去 ,  每一百張會停,  可加, 不可減
即是, 你可調較點鈔機 數到100張 或 101張, 或110張, 或126張, 點鈔機會停, 但不可要點鈔機, 數到60張或70張, 或73張或99張就自動停 當然,  你放一疊鈔票入去, 如120或238或329張, 機器會幫你點到點晒為止
介意者請勿購買
100元即食
私保三日, 不包人為損壞與及上文所述的情況

星期一至五, 6PM 深水保站交收
星期六日,假期,  地點一樣, 時間另行商討

公務私務繁忙者慎投, 投得後不要以繁忙而臨時取消交收,甚至一而再地臨時取消交收, 因為, 即使閣下有預先通知要臨時取消, 賣方仍有可能在收到你通知前, 不敢作其他安排[包括約會或其他交收], 以便預留時間與閣下交收.
所有貼內列出網址祗作參考之用,
依據版規, 實際出售的貨品及配件以貼內列明作準, 不要說行貨/新貨/全套[理應]包括甚麼, 貼中說明有包的配件就有, 沒有說明的配件就是沒有。
敬請各位先仔細閱讀出售帖, 如帖內沒有你想要的資料, 歡迎查詢. 如帖內已有你的問題的答案, 我就不會再回答. 無論如何, 不要先食後問, 一來浪費彼此時間, 二來亦有可能違反版規而被扣分.
會員abio, ilovecable, YKlover及goddesstony請高抬貴手, 不要購買, 萬分感謝
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

[2] 可鑑別人仔真假
注意按鈕有一點破損, 工作正常
預置固定點鈔量由100張起, 即係放幾百張鈔票入去 ,  每一百張會停,  可加, 不可減
即是, 你可調較點鈔機 數到100張 或 101張, 或110張, 或126張, 點鈔機會停, 但不可要點鈔機, 數到60張或70張, 或73張或99張就自動停 當然,  你放一疊鈔票入去, 如120或238或329張, 機器會幫你點到點晒為止


100元即食

TOP

請問LED膽直徑幾多?咩牌子?

TOP

大約4吋,冇牌子

TOP

item 2 backup eat

TOP

item 2 backup backup eat

TOP

回覆 6# 小平


   朋友, 祗接受一個補食, 你可能違反版規

TOP